obrazek-7-19

Zapewnienie odpowiednich warunków do pracy to nie jedynie przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników i tym podobne kwestie, ale również badania dotyczące środowiska pracy, hałasu, zapylenia i tym podobnych kwestii. Niektórzy pracodawcy są zobligowani robić takie badania, inni mogą postąpić wedle uznania.