Skip to content Skip to footer

Alkomat dowodowy trafnym rozwiązaniem pracodawców

Zakup profesjonalnego alkomatu wiąże się bez wątpienia z kosztami, jednakże może okazać się decyzją procentującą w przyszłości. Dlatego na zakup alkomatów profesjonalnych coraz chętniej decydują się pracodawcy, którzy wprowadzają ścisłą dyscyplinę pracy w trosce o bezpieczeństwo pracowników.

Alkomat policyjny a dowód w sprawie z pracodawcą

Wielu pracodawców w trosce o jakość pracy, ale również bezpieczeństwo swoich pracowników przeprowadza badanie na obecność alkoholu. Czasami badania przeprowadzane są wyrywkowo i nieregularnie, jednak zdarzają się firmy, na teren których wstęp dostępny jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym negatywnym wyniku badaniu na obecność alkoholu w organizmie.

Pracodawcy przeprowadzający badanie na obecność alkoholu sporadycznie i wyłącznie ze względu na przesłanki mogące świadczyć o tym, że pracownik pojawił się w pracy pod wpływem środków alkoholowych, mogą wezwać policję. Policja na każde tego typu wezwanie odpowiedzieć musi, jednakże jest to czasochłonne. Co więcej, alkomaty stosowane przez policję nie zawsze są alkomatami elektrochemicznymi, których wyniku nie da się podważyć w prosty sposób. Dlatego z punktu widzenia pracodawcy o wiele prościej jest zaopatrzyć zakład w alkomaty profesjonalne. W przypadku potwierdzenia, że pracownik stawił się pod wpływem alkoholu w pracy, wynik pozyskany alkomatem dowodowym może stanowić dowód w sprawie sądowej.

Profesjonalne alkomaty a alkomat dowodowy

Nie wszystkie profesjonalne alkomaty są uważane odgórnie za Alkomat dowodowy, którego wyniku nie można podważyć. Aby wynik odgórnie był uważany za istotny element ewentualnego sporu pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, alkomat dowodowy musi posiadać odpowiednio przeprowadzoną kalibrację oraz ważne wzorcowanie, o czym należy pamiętać.

Alkomaty dowodowe cechują się nie tylko wysoką dokładnością otrzymywanych wyników, jak również brakiem możliwości ich podważenia spożywanym wcześniej posiłkiem. Tego typu alkomat to urządzenie pozwalające na przebadanie nawet 300 osób w przeciągu godziny, a także 5000 osób w przeciągu doby. Dlatego chętnie modele te wybierają pracodawcy zatrudniający rzesze osób.

Dodatkowo niektóre modele pozwalają na wydruk otrzymanego wyniku z niezbędnymi danymi jak data i godzina przeprowadzenia badania, ale też imię i nazwisko badanego. Taki wynik przy spełnieniu wcześniej wspomnianych istotnych warunków może śmiało posłużyć jako jednoznaczny dowód w sprawie sądowej.