Skip to content Skip to footer

Czym są elementy elektroniczne?

W dzisiejszych czasach trudno jest wyobrazić sobie normalne funkcjonowanie bez różnego rodzaju urządzeń, maszyn i sprzętu elektronicznego. Tak naprawdę elektronika otacza nas z każdej strony. Jednak żadne takie urządzenie nie mogłoby normalnie funkcjonować bez elementów i komponentów elektronicznych. Warto zatem wiedzieć, czym one tak naprawdę są.

Czym są elementy elektroniczne?

Ogólnie rzecz ujmując, elementy elektroniczne stanowią część obwodu elektrycznego. Ten z kolei odpowiedzialny jest za generowanie energii elektrycznej. Co ważne, dzięki elementom elektronicznym obwód elektryczny jest również w stanie rozpraszać oraz magazynować wytwarzaną energię. Ma to ogromny wpływ na prawidłowe działanie większości urządzeń elektrycznych. Podkreślić tu trzeba, że podstawowe elementy elektroniczne podzielić można na dwa rodzaje.

Jak dzieli się elementy elektroniczne?

Mówiąc o dwóch rodzajach podstawowych elementów elektronicznych, ma się tu na myśli elementy czynne oraz elementy bierne. Te pierwsze to takie, które odpowiedzialne są za wytwarzanie oraz wzmacnianie sygnału elektrycznego. Innymi słowy, są to podzespoły, które przekształcają i wzmacniają energię elektryczną w określonym układzie elektronicznym. Wśród elektronicznych elementów czynnych wymienić można diody, tranzystory, lampy elektronowe, a także układy scalone. Jeśli zaś chodzi o elementy bierne, to mowa jest tu o elementach odpowiedzialnych za pobór i magazynowanie energii elektrycznej.

Czym są komponenty elektroniczne?

Komponenty elektroniczne to niezależnie wytworzone i skompilowane moduły programowe. Każdy komponent elektroniczny ma zdolność do współdziałania z innymi komponentami w ramach większego systemu. Dzięki temu stanowią one bazę konstrukcyjną różnych urządzeń i maszyn elektronicznych. Dziś komponenty wytwarzane są z wykorzystaniem najnowszych technologii, co pozwala na tworzenie dzięki nim innowacyjnych rozwiązań z zakresu elektroniki. Wymienić można tu choćby nowoczesne oświetlenie LED, różnego rodzaju elementy indukcyjne, transformatory sieciowe, a także urządzenia odpowiadające za zarządzanie ciepłem.