Skip to content Skip to footer

Jak skutecznie dokonywać oceny pracownika?

Ocenianie pracowników zdecydowanie nie jest łatwe, jednakże każdy menadżer musi opanować do perfekcji tę trudną sztukę. Na szczęście nawet taką analizę wystarczy dobrze zaplanować, aby osiągnąć założony efekt.

Ustalenie celów

Na szkoleniu z oceny pracownika kursanci dowiadują się, że zanim podejdą do praktycznej analizy, muszą ustalić pewne cele ogólne i zaprezentować je swoim podwładnym. Nie mogą być one przed nimi zatajone.

Choć cele firmy są tutaj najważniejsze i pracownik musi wiedzieć, jak ma się zachowywać, by spełnić jej wymagania, on sam też ma prawo do wyznaczenia własnych celów. Jeśli otrzyma na to przyzwolenie, poczuje się bezpieczniej na swoim stanowisku.

Właściwa rozmowa z pracownikami

Szkolenie z oceny pracownika pokazuje również, w jaki sposób należy rozmawiać z podwładnymi. Podczas takich można bowiem wielu rzeczy się dowiedzieć – zapoznać się z obawami pracowników, odkryć przyczyny ich niepowodzeń czy dowiedzieć się, które czynności sprawiają im największą trudność oraz co mogłoby to zmienić.

Regularnie przeprowadzana rozmowa jest też w stanie zmotywować pracownika do lepszego i bardziej dokładnego działania. Jeśli zobaczy on zainteresowanie ze strony swojego pracodawcy bądź menadżera, zwiększy się jego lojalność wobec całej firmy.

Utworzenie kart oceny

Wszystkie informacje najlepiej mieć zapisane na papierze, gdyż pamięć ludzka jest niezwykle ulotna. Nawet podczas szkoleń z oceny pracownika kładzie się szczególny nacisk na tworzenie specjalnych kart oceny.

Taka karta powinna określać wyniki, jakich oczekuje się od poszczególnych pracowników. Musi też opisywać techniki mierzenia osiąganych rezultatów. Oczywiście każdy pracownik powinien być oceniany w ten sam sposób, by uniknąć w firmie niepotrzebnych sporów i kłótni.

Ostateczne ocenianie

Oceny pracownicze należy wystawiać w miarę regularnie, jednak nie częściej niż raz na miesiąc. Dopiero po upływie kilku tygodni można bowiem dostrzec pewne różnice w zachowaniu czy działaniu poszczególnych osób.

Jeśli komuś analiza pracy wciąż będzie sprawiać trudność, zawsze może on zapisać się na szkolenie z oceny pracownika, które dostarcza wielu bezcennych informacji. Człowiek uczy się na nim wszystkiego, co potrzebne do oceniania innych ludzi.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na sebastiantrzaska.pl