Skip to content Skip to footer

Jak wprowadzić ochronę przed spożywaniem alkoholu w obiektach użyteczności publicznej

Przy organizowaniu pracy w takich obiektach użyteczności publicznej warte jest zapewnienie systemu kontroli i monitoringu. W zależności od potrzeb mogą być wspomagane przez pracowników ochrony posiadających narzędzia do sprawdzanie stanu trzeźwości.

Systemy wykrywania osób będących pod wpływem alkoholu

Spożywanie alkoholu jest zakazane w miejscu pracy, co potwierdzają zapisy w regulaminie pracy. Można wprowadzić kontrole wyrywkowe lub ująć takie działania w codziennym planie dnia. Dobrze zaplanowany układ takich punktów kontrolnych pozwala na wyłapanie wszystkich sytuacji niezgodnych z regulaminem pracy oraz utrudni ominięcie stanowisk kontrolnych przez osoby będące pod wpływem takich środków. Służy to dyscyplinowaniu pracowników i wprowadza standardy pracy i organizacji jednostki.

Sprzęt przeznaczony do badań poziomu alkoholu

Takie działania nie mogą być skuteczne, jeżeli nie zostaną osoby nadzorujące wyposażone w sprzęt kontrolny. Dobrze stosować sprawdzone rozwiązania jak alkomat alkohit x100. Urządzenie te jest tak zaprojektowane, aby mogło szybko i dokładnie wykonywać pomiarów. Procesor zbudowany w wersji 32-bitowej może przetwarzać nawet 350 pomiarów na godzinę. To pozwala na przeprowadzenie badań dużej liczby osób bez utrudniania działania organizacji i osób pracujących w budynku.

W grę wchodzi również ergonomia pracy. Bateria pozwala na działanie alkomatu przez 20 godzin. Możliwe jest również wydanie certyfikatu kalibracji i użytkowania wyników pomiarów do dokumentacji sądowej i administracyjnej. Alkomat alkohit x100 wyposażony jest w obudowę z odpornego tworzywa ABS, aby łatwo było uchronić go przed uszkodzeniami mechanicznymi i zużyciem.

Gromadzenie wyników pomiaru

Duża liczba pomiarów w krótkim czasie wymaga szybkiego zbierania i drukowania wyników. Alkohit x100 ma możliwość zdalnego podłączenia pod drukarkę i komputer przy pomocy złącza USB.Alkomat alkohit x100 współpracuje z oprogramowaniem komputerowym i arkuszami kalkulacyjnymi. Pliki takie mogą być potem obrabiane przez programy analityczne. Dane są oznaczane datą i czasem pomiaru oraz nazwa konkretnego urządzenia użytego do pomiaru. Ułatwia to określenie konkretnych wyników i przypisania ich do pracownika i osoby odpowiedzialnej za kontrolę.