Skip to content Skip to footer

Podstawowe typy alkomatów

Alkomaty są testerami alkoholu oddechowego służącymi do monitorowania i testowania poziomu alkoholu w organizmie. Są cennym narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo i zdrowie innych osób, zwłaszcza gdy mają do czynienia z konsekwencjami prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Typy alkomatów

Nowoczesne alkomaty są generalnie podzielone na dwie kategorie: osobiste i profesjonalne. Osobiste detektory oddychania wykorzystują czujniki półprzewodnikowe, a profesjonalne modele wykorzystują czujniki ogniw paliwowych. Ten ostatni typ jest ogólnie bardziej dokładny i spójny, ponieważ osobiste urządzenia do oddychania mają tendencję do tracenia dokładności przy badaniu wartości wyższych zawartości alkoholu we krwi. Poza tym modele osobiste mogą wykazywać fałszywie pozytywne wyniki u diabetyków lub osób na dietach niskokalorycznych. Alkomaty wykorzystują jedną z trzech znanych technologii wykorzystywanych do wykrywania zawartości alkoholu we krwi i określają poziom stężenia alkoholu we krwi osoby. Istnieją trzy rodzaje alkomatów i każdy z nich działa nieco inaczej.

Testery oparte na tlenku półprzewodnikowym

Ten typ alkomatów jest klasyfikowany jako model osobisty, przenośny i bardzo przystępny. Są one stosunkowo nowe na rynku i wykorzystują czujnik specyficzny dla etanolu do obliczania zawartości alkoholu we krwi u użytkownika. Tego typu sprzęt sprzedawany przez sklep z alkomatami https://alko-maty.pl/ działa całkiem dobrze do prostego wykrycia alkoholu, ale nie dla dokładnego pomiaru jego ilości we krwi. Konieczne jest również częstsze kalibrowanie tego typu urządzeń, najlepiej po każdym użyciu.

Testery z ogniwem paliwowym

Nowoczesne alkomaty z ogniwem paliwowym są bardziej wrażliwe niż typy półprzewodników i są klasyfikowane jako testery poziomu profesjonalnego. Są one również podręczne i łatwe do przenoszenia, a także zapewniają bardzo dokładny odczyt. Alkomaty z ogniwem paliwowym określają poziom alkoholu poprzez jego utlenianie w próbkach oddechowych. Urządzenie umożliwia reakcję chemiczną z alkoholem w celu generowania prądu elektrycznego. Im wyższa zawartość alkoholu w próbce oddechu, tym większy prąd jest wytwarzany i używany jako środek do pomiaru promili. Testery ogniw paliwowych są szeroko stosowane do badań kierowców.

Spektrofotometry

Spektrofotometry to testery oddechowe, które można znaleźć na posterunkach policji. Wśród wszystkich aparatów oddechowych ten typ jest najbardziej dokładny i wydajny, jednak nie jest sprzedawany przez każdy sklep z alkomatami.Tego rodzaju alkomaty wykorzystują bardziej złożony proces wykrywania podczerwieni. Zawartość alkoholu w próbce oddechu danej osoby jest określana przez wydzielanie cząsteczek i obserwowanie, jak pochłaniają światło podczerwone do pomiaru poziomu etanolu.