Skip to content Skip to footer

Podstawowe zasady bezpieczeństwa dotyczące biurkowych lamp kosmetycznych

Korzystanie z biurowych lamp kosmetycznych nie ogranicza się wyłącznie do branży kosmetycznej. Wręcz przeciwnie – można je stosować również w różnego rodzaju warsztatach, pracowniach technicznych, a nawet… jako funkcjonalne oświetlenie biurka. Trzeba jednak pamiętać, że niezależnie od ich zastosowania, konieczne jest przestrzegania zasad BHP.

Woda + prąd = zagrożenie

Jak każde urządzenie elektryczne, również i lampy kosmetyczne na biurko wymagają maksymalnej ochrony przed działaniem wilgoci. Co prawda jakąś tam ochronę stanowi obudowa lampy, ale z reguły nie spełnia ona nawet podstawowych założeń IP, czyli stopnia ochrony przed wodą i zapyleniem.

Owszem, ktoś może powiedzieć, że biurkowe lampy kosmetyczne nie są przeznaczone do np. oświetlenia łazienek. Trzeba jednak pamiętać, że również na zwykłym biurku mogą znajdować się przedmioty takie jak kubek z wodą, herbatą lub kawą. Tak, również i one mogą być poważnym wyzwaniem dla instalacji elektrycznej w lampie.

Światło – ono też jest niebezpieczne

Nie ulega wątpliwości, że w tak silnych źródłach światła jak lampy kosmetyczne na biurko, konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie oczu. Niektóre z tychże lamp składają się nawet z ponad 150 diod SMD, co w praktyce przedkłada się na duże ryzyko uszkodzenia wzroku.

Dlatego zaleca się, aby lampy kosmetyczne na biurko nigdy nie były kierowane w stronę oczu. Nawiasem mówiąc, dotyczy to nie tylko wspomnianych lamp, lecz również wielu innych źródeł światła opartych na technologii LED. Zabudowane w nich diody są bardzo jasne i z łatwością mogą uszkodzić oczy.

Trwałość przewodu

Niektóre lampy kosmetyczne są wyposażone w trwałe i bezpieczne kable w oplocie. Wyróżnia je to, że są one całkowicie odporne na przetarcia, a nawet – w pewnym stopniu – na pęknięcia. Trzeba jednak pamiętać, że większość lamp posiada kable o standardowej, podwójnej izolacji, którą dość łatwo można przetrzeć w miejscu styku z krawędzią lampy.

Podsumowując, typowa lampka kosmetyczna na biurko to urządzenie, które mimo swych rozbudowanych funkcjonalności, musi być użytkowane z uwzględnieniem podstawowych przepisów BHP. W przeciwnym razie, nawet tak proste urządzenie może stać się źródłem wielu problemów, w tym też zagrożenia zdrowia, a nawet życia.

Lampy kosmetyczne na biurko dostępne są w ofercie beautysystem.pl.