Skip to content Skip to footer

Różne rodzaje psychoterapii

Psychoterapia to najskuteczniejsza metoda leczenia różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, a także doskonałe narzędzie do rozwinięcia własnego potencjału. Dzięki ciągłemu rozwojowi tej dziedziny istnieje wiele różnych podejść, które nastawione są na odmienne metody pracy z pacjentem. Jak wybrać metodę psychoterapii? Poznaj najważniejsze rodzaje psychoterapii!

Terapia poznawczo-behawioralna

Ta metoda jest najszerzej praktykowanym podejściem do pracy z pacjentem, co wynika między innymi z jej szeroko udokumentowanej skuteczności. W terapii poznawczo-behawioralnej największy nacisk kładziony jest na edukację pacjenta w zakresie wiedzy o procesach psychicznych, które wpływają na podejmowane przez niego decyzje oraz na jego spojrzenie na świat. Dzięki tej metodzie możliwe jest efektywne oduczenie się szkodliwych nawyków, które mogły szkodzić w przeszłości osobie poddawanej psychoterapii. To podejście wywodzi się z behawioryzmu, czyli z nurtu w psychologii, w myśl którego za ludzkie zachowania odpowiadają przede wszystkim wyuczone schematy. Terapia ta jest bardzo skuteczna w leczeniu zaburzeń odżywiania, stresu pourazowego, a także zaburzeń osobowości. Psychoterapia w Gliwicach może polegać właśnie na tym podejściu.

Psychoterapia Gestalt

Psychoterapia Gliwice to również podejście Gestalt, które zostało oparte na przeświadczeniu o ogromnej złożoności ludzkiej psychiki. Filozofia psychoterapii Gestalt ma przede wszystkim na celu zwiększyć samoświadomość pacjenta i umożliwić mu czerpanie radości z życia. Psychoterapeuta pracuje z pacjentem, aby wydobyć na światło dzienne jego wewnętrzną siłę, na której może polegać w radzeniu sobie z życiowymi trudnościami. Dla zbalansowanego życia bardzo ważne jest również poznanie własnych ograniczeń.

Terapia humanistyczna

Podejście humanistyczne to kolejna metoda, w ramach której praktykowana jest psychoterapia w Gliwicach. Terapia zakłada, że każdy człowiek ma w sobie ogromny potencjał, na który składają się jego talenty oraz umiejętności. Predyspozycje te mogą zostać wykorzystane do samorozwoju, który gwarantuje dużą satysfakcję w życiu. W terapii humanistycznej bardzo ważne jest empatyczne podejście do pacjenta. Terapia może być krótkoterminowa lub długoterminowa, a zależy to od skali problemu. Pacjent może wyjść z trudnych sytuacji życiowych, a także przezwyciężyć zaburzenia takie jak nerwice, depresje, zaburzenia odżywiania, a także stany lękowe. Psychoterapeuta może także pomóc pacjentowi uporać się z trudnymi doświadczeniami z przeszłości, między innymi tymi z dzieciństwa.