Skip to content Skip to footer

Systemy ERP dla małych i dużych firm

Kiedyś systemy informatyczne wspomagające działanie przedsiębiorstw skierowane były najczęściej dla dużych firm produkcyjnych, które chciały mieć przewagę nad konkurencją. Obecnie systemy ERP wykorzystywane są również przez małe przedsiębiorstwa i firmy produkcyjne, gdyż bez wspomagania w zarządzaniu zdecydowanie zmalałaby efektywność produkcji.

ERP dla produkcji – zarządzanie na każdym etapie tworzenia produktów

Oprogramowanie ERP dla produkcji wykorzystywane jest na każdym jej etapie, począwszy od określenia jakie są potrzeby materialne, przez zarejestrowanie oraz kalkulację kosztów. Wykorzystywane jest zarówno do produkcji dyskretnej jak i procesowej. Systemy ERP muszą być dopasowane do procesów, jakie zachodzą w sferze biznesowej firmy. Oprogramowanie ERP dla produkcji pozwala zaplanować od samego początku wszystkie procesy produkcyjne oraz ich koordynację.

ERP dla produkcji – skuteczne zarządzanie poszczególnymi działami

Aby wdrożyć ERP dla firm należy skorzystać ze specjalistycznej wiedzy eksperckiej, która doradzi najlepsze oprogramowanie. Oferta dedykowana jest również dla firm, które mają nietypowe wymagania, a chcą zwiększyć swoją wydajność. Kontrola na wszystkich etapach produkcji wspomaga zarówno produkcję jednostkową jak i masową. Istnieje możliwość dokonania kalkulacji kosztów produkcji dzięki analizie. Pozwala to na zaplanowanie szeregu działań, w tym zakup materiałów potrzebnych do danej produkcji. Następnie dochodzi do emisji zleceń produkcyjnych, która przy pomocy określonych narzędzi pozwala na wygenerowanie podzleceń, a także wydrukowanie przewodników warsztatowych.

Program obejmuje również harmonogramowanie produkcji. Na tym etapie generowane są daty dla konkretnych zleceń produkcyjnych, w tym ich rozpoczęcie i zakończenie. Tok pracy jest całkowicie zaplanowany, co pozwala na przygotowanie stanowisk w określonym czasie. Taki harmonogram zazwyczaj jest przedstawiany w formie wykresu Gantta.

Analiza produkcji – najważniejszy etap

Program wykonuje specjalistyczne raporty, które pozwalają kontrolować cały proces produkcji. Dzięki temu przedsiębiorca na bieżąco uzyskuje informacje, na jakim etapie pracy jest jego firma. Możliwe jest również zdobycie informacji oraz danych w formie wykresowej na temat już zrealizowanych etapów produkcji. Po tym etapie następuje rozliczenie kosztów produkcji i analiza jednostkowa dotycząca danego dobra oraz jej opłacalność.

Więcej na stronie https://erpnav.pl/produkcja-erp/