Skip to content Skip to footer

Co wozi pracowników do pracy?

W kwestii dotyczącej opodatkowania świadczenia w postaci dowozu pracowników do pracy, zdania pracowników i pracodawców bywają często podzielone. Tymczasem istnieją konkretne przepisy, które dokładnie określają, kiedy takie nieodpłatne świadczenie należy opodatkować.

Co wozi pracowników do pracy?

W większości firm organizujących nieodpłatny Dowóz pracowników do pracy, usługa ta realizowana jest za pośrednictwem autobusów. Mowa tu oczywiście o pojazdach, które zgodnie z obowiązującą ustawą są zdolne do jednoczesnego przewozu więcej niż 9 osób. Co ciekawe, jest to kwestia kluczowa do dalszych analiz dotyczących kwestii podatku.

W takiej sytuacji, zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa, naliczanie podatku za realizowaną w ten sposób usługę, nie jest konieczne. Inaczej kwestia ta wygląda wówczas, gdy dowóz pracowników do pracy jest realizowany za pośrednictwem mniejszych pojazdów. W takiej sytuacji podatek może być naliczony.

Wyjątek od reguły?

Warto jednak zauważyć, że w polskim prawodawstwie podatkowym istnieje wiele luk, za których interpretację odpowiedzialny jest sam podatnik. To samo dotyczy obowiązku naliczania podatku za nieodpłatne świadczenia (transportowe) na rzecz pracowników. Mówiąc wprost: zależy to od opinii przedsiębiorcy.

Jeśli bowiem okaże się, że podmiot świadczący takie usługi nie jest w stanie wycenić ich wartości, to naliczenie przezeń podatku również nie jest konieczne. A na marginesie warto zauważyć, że ogólna wycena tychże usług jest dosyć trudna. Mało tego! Jej równoważnikiem nie może być ilość spalonego paliwa.

Zdrowy rozsądek ponad wszystko

Warto zauważyć, że określenie przewozu pracowników do pracy jako bezpłatnego świadczenia na ich rzecz, jest w pewnym sensie nadużyciem. Pracodawca ponosi przecież koszty tejże usługi i to zarówno jeśli chodzi o wynagrodzenie kierowcy, serwisowanie sprzętu i zakupione paliwo. Z jego punktu widzenia jest to raczej inwestycja.

Podsumowując, dowożenie pracowników do pracy nie jest objęte opodatkowaniem, co z pewnością jest na rękę wielu przedsiębiorcom. Trzeba też pamiętać, że naliczenie takiego podatku wiązałoby się również z koniecznością ich pokrycia przez pracowników.