Skip to content Skip to footer

Edukacja jest najważniejsza

Ale niestety nie dla osoby, która zdaje sobie sprawę z tego jak wygląda idealne cv. Dla potencjalnego pracodawcy coraz częściej niezbyt istotne jest to, co dokładnie studiował ich potencjalny kandydat. Ważne jest pierwsze wrażenie, a to można zrobić niestety jedynie jeden raz. Warto więc nad tym dobrze popracować.

Edukacja w CV

Mimo, że często w ofercie pracy podkreślane jest, jak ważne jest doświadczenie to jednak umieszczanie go na samym początku swojego życiorysu to poważny błąd. Taka treść odciąga od informacji ważniejszych, które łączą CV z konkretną oferta pracy i niestety często przez to CV jest odrzucane. Nawet dobra kandydatur anie zostanie rozpatrzona, jeśli CV nie zostanie przedstawione w dobrej formie.

Edukacja powinna być oczywiście uwzględniona w życiorysie kandydata, ale może to zostać odnotowane zaraz przed zainteresowaniami kandydata, dzięki czemu – jeśli CV wzbudzi jakiekolwiek zainteresowanie – informacja będzie przydatna, ale nie zdominuje pierwszego wrażenia po otwarciu dokumentu przez potencjalnego pracodawcę.

Kolejność treści w CV

Jeżeli edukacja powinna zostać umieszczona praktycznie na samym końcu, to jakie informacje powinien zawierać wstęp dokumentu? Odpowiedź jest niezwykle prosta – wszelkie atuty kandydata pozwalające pracodawcy myśleć, że oto ma przed sobą osobę idealną na oferowane przez niego stanowisko.

Wysokiej jakości zdjęcia, konkretne dane teleadresowe zawierające imię, nazwisko, telefon, email i datę urodzenia oraz ewentualny link do profilu linkedin. Następnie zaraz pod zdjęciem powinna znaleźć się krótka historia zawodowa lub opisać umiejętności niezbędnych do prawidłowej pracy na danym stanowisku i zaznaczenie, że kandydat posiada każdą z nich – to swoisty rodzaj reklamy siebie i warto to dobrze rozegrać.

Kolejną częścią CV będzie wypisana punkt po punkcie historia zatrudnienia. Nie należy się w tym miejscu wdawać w szczegóły – wystarczy krótka informacja w jakiej firmie, w jakich latach było się zatrudnionym i krótko jakie zadania się wykonywało. Po tej części należy wyszczególnić swoje umiejętności i języki, jakimi się włada. Nie warto w tej części kłamać, ponieważ kłamstwo ma zazwyczaj krótkie nogi, ale w tym wypadku w ogóle ich nie ma i bardzo szybko zostanie ono wyłapane i kandydat straci szansę na wymarzone stanowisko mimo, że bez tego oszustwa też by się nadawał ze względu na swoje umiejętności, wiek i doświadczenie zawodowe, jakie wpisał. Warto dobrze przemyśleć wszystko, co znajdzie się w CV ponieważ każdy jego element może dać zgoła inne konsekwencje.