Skip to content Skip to footer

O alzheimerze słów kilka

„Oj, nie udała się starość Panu Bogu, nie udała” mówi znane porzekadło. Starszy wiek to „już nie te oczy, nie te ruchy, nie ta odporność”. Starość kojarzona jest z chorobami, ciągłymi wizytami u lekarza, receptami i mnóstwem leków. Można mówić o dużym szczęściu, jeśli choroby nie są przewlekłe, nie powodują wykluczenia z otoczenia, nie wymagają bezustannej opieki i nie prowadzą do śmierci, jak parkinson i alzheimer.

Alzheimer – czym jest?

Alzheimer jest chorobą układu neurologicznego, nieuleczalną i postępującą. Pierwszy jej przypadek opisał niemiecki neuropatolog Alois Alzheimer w 1906. Przez pięć lat obserwował swoją pacjentkę pięćdziesięcioletnią kobietę, którą określał jako Auguste D. i dopiero po jej śmierci opublikował swoje obserwacje. Nie znaczy to, że alzheimer pojawił się dopiero w XX wieku, jako skutek m.in. stresu, jak podejrzewano. Już starożytni filozofowie i lekarze mówili o „starczym otępieniu”.

Jak objawia się alzheimer?

Ponieważ choroba przebiega inaczej u każdej osoby, a jej pierwsze symptomy często mylone są ze stresem i pośpiesznym trybem życia, trudno określić moment, w którym tak naprawdę się zaczęła. Trwa ona latami i w miarę postępującej destrukcji układu neurologicznego, objawy zmieniają się i nasilają. W początkowym stadium typowym objawem jest trudność w przypominaniu sobie niedawnych zdarzeń, zapominanie nazw przedmiotów, imion, dat. Osoby starsze mają tendencje do gubienia drobnych przedmiotów, odczuwają trudności w koncentracji, gubią słowa w czasie rozmowy. W kolejnych stadiach pojawiają się: błędne wykonywanie prostych obliczeń matematycznych, brak zdolności wykonywania skomplikowanych zadań, mylenie wydarzeń ze swojego życia, dat, godzin a nawet pór roku. Osoba dotknięta schorzeniem wycofuje się z życia publicznego, gdyż jest świadoma swoich defektów. W miarę upływu czasu, zdana jest na całodzienną opiekę.

Alzheimer leczenie

Niestety, jest to choroba straszna, gdyż jest nieodwracalna i nie uleczalna. Pomimo intensywnych badań prowadzonych na całym świecie, nie znany jest ani jeden przypadek uleczenia. Leczenie alzheimera jest więc objawowe. Można zadać sobie pytanie – czy leczenie alzheimera ma w ogóle sens? Ma, gdyż powoduje, niewielką co prawda, redukcję objawów.

Alzheimer leczenie – jak i gdzie?

Alzheimera leczy się poprzez :

– farmakoterapię (stosuje się pięć leków, ale żaden z nich nie zatrzymuje postępu choroby),
– oddziaływania psychospołeczne (terapia poprawia nastrój i zachowanie, w mniejszym stopniu poprawia funkcjonowanie),
– opiekę – która powinna być dostosowana do stadium choroby. Opieka nad chorym jest kosztowna i obciążająca, wymaga wielu zabiegów i dużo siły psychicznej. Miejscem, gdzie najlepiej zaopiekują się chorym na alzheimera pacjentem są ośrodki dla chorych na alzheimera.

Ośrodki dla chorych na alzheimera

Oddanie chorego członka rodziny do ośrodka nie jest łatwe i może wiązać się z poczuciem winy, ale to bardzo często lepsza lub jedyna opcja, by zapewnić mu najlepsze warunki do dalszego życia. Ośrodki mają charakter państwowy lub prywatny, z pobytem stałym lub dziennym – można więc w miarę niedaleko znaleźć idealną placówkę