Skip to content Skip to footer

Odpady przemysłowe

Wszelkiego rodzaju odpady powinny być utylizowane oraz oczywiście segregowane. Duże przedsiębiorstwa są zobowiązane to przestrzegania takich zasad podobnie jak klienci indywidualni. Różnica polega na tym, że w przypadku przedsiębiorstw wiele odpadów, kwalifikuje się jako odpady przemysłowe, które bez odpowiedniego składowania, mogą być niebezpieczne.

Czy odpad to zawsze jest odpad?

Odpady przemysłowe nie zawsze muszą być tylko odpadem, w klasycznym ujęciu tego słowa. W wielu przypadkach na odpadzie można częściowo zarobić. To najlepszych przykładów takich materiałów, należą wszelkiego rodzaju metale.

Metal wykorzystywany w fabryce np. stal lub miedź, nigdy nie jest wykorzystywany w stu procentach. Jeśli skala produkcji jest duża, mamy wtedy również dużo odpadu, który możemy odsprzedać. Odsprzedać możemy je firmom, które pośredniczą w tego typu transakcjach pomiędzy zakładami oraz hutą lub jeśli skala naszej produkcji jest naprawdę duża, umowa może być podpisana bezpośrednio z hutą.

Co z innymi odpadami?

Do innych odpadów, które możemy sprzedać, należą wszelkie materiały, które podlegają normalnej segregacji, czyli tworzywa sztuczne oraz papier. Do odpadu, który może zostać odebrany od nas bezkosztowo lub z zyskiem dla nas należą wszelkiego rodzaju oleje mineralne. Dla przykładu olej hartowniczy, jest chętnie odbierany, przez producentów olejów silnikowych.

Są jednak takie grupy materiałów, które są faktycznie odpadem, nienadającym się do ponownego wykorzystania lub ich recykling jest na tyle skomplikowany i drogi, że za odbiór takich odpadów musimy zapłacić.

Co z odpadami niebezpiecznymi?

Odpady niebezpieczne przede wszystkim, muszą na terenie zakładu być pod ścisłą kontrolą. Prędzej czy później musimy jednak się ich pozbyć. Najlepiej jest podpisać umowę, z dostawcą materiału, aby odbierał on od nas zużyty już materiał (odpad). Większość producentów oferuje faktycznie takie usługi. Jeśli jednak nie mamy takiej możliwości, musimy szukać na rynku wyspecjalizowanej i certyfikowanej firmy.

Dość sporym problemem dla firm, są również paradoksalnie odpady komunalne, czyli takie, które teoretycznie powinny być najprostsze do zutylizowania. Wynika to głównie z problemami z segregacją. Wystarczy, aby pracownicy w zakładzie wyrzucali do odpadów komunalnych rękawice robocze (na których może być olej lub inne substancje), aby odbiorca doliczał nam dodatkowe koszty za odbiór, lub wręcz cofał nam możliwość odbioru, do momentu posegregowania odpadu. Problem taki niestety należy rozwiązać we własnym zakresie, głównie za pomocą odpowiednich szkoleń.