Skip to content Skip to footer

Czy warto mieć własne ubezpieczenie zdrowotne

Wykup własną polisę na życie – taką sugestię słyszy każdy kredytobiorca, który zaciąga kredyt na zakup mieszkania lub domu. Takie ubezpieczenie jest jednocześnie jedną z form zabezpieczenia kredytu. Jednak obok rosnącej popularności polis na życie, Polacy coraz częściej wybierają także ubezpieczenie kosztów leczenia czy hospitalizacji. Czy warto mieć własne ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie kosztów leczenia w NN.pl


Koszty leczenia chorób przewlekłych, nowotworów czy chorób będących następstwem niespodziewanego urazu mogą znacząco wpłynąć na finanse całej rodziny. Bardzo często w obliczu zagrożenia zdrowia czy życia jesteśmy w stanie wydać niemal każde pieniądze, aby przyspieszyć proces leczenia osób nam najbliższych. Tak się dzieje w przypadku powikłań po radioterapii czy chemoterapii, ale również w przypadku konieczności przejścia przez długą i kosztową rehabilitację. Ubezpieczenie kosztów leczenia w NN.pl obejmuje dwa rodzaje schorzeń. Jednym z nich jest nowotwór oraz jego następstwa, drugim – złamania oraz inne drobniejsze urazy, do jakich może dojść w różnych sytuacjach życiowych. Ubezpieczenie obejmuje szereg zdarzeń, w tym m.in. pozwala na zwrot kosztów związanych z rehabilitacją pourazową, ale również zapewnia określoną kwotę, która będzie wypłacana jeśli ubezpieczony na skutek urazu lub choroby nie wróci do pełnej sprawności. Istotną częścią ubezpieczenia jest wypłata środków przeznaczonych na leczenie. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku zdiagnozowania nowotworu.

Wykup własną polisę na życie i nie martw się nowotworem
Każdego roku chorobę nowotworową diagnozuje się u wielu tysięcy pacjentów. Część z nich może być szybciej wyleczona, jeśli będą oni dysponować odpowiednią kwotą środków, pozwalających na sfinansowanie niektórych terapii czy na rehabilitację, która może być konieczna po leczeniu. W leczeniu nowotworów często konieczne są szybkie decyzje oraz diagnoza, dlatego 40% sumy ubezpieczenia wypłacane jest zaraz po pierwszej diagnozie. Pozwala to na podjęcie leczenia, także na dodatkowe badania czy potwierdzenie diagnozy, co może usprawnić cały proces leczenia. To ubezpieczony decyduje, na co wyda wypłacone środki. W niektórych przypadkach konieczne są dodatkowe zabiegi czy urządzenia rehabilitacyjne, u niektórych pacjentów konieczne jest również sięgnięcie po dodatkowe sposoby żywienia z wykorzystaniem żywności funkcjonalnej, która również odpowiednio kosztuje.

Własna polisa zdrowotna


Czy warto mieć własne ubezpieczenie zdrowotne? Na pewno tak, bo dzięki takiej polisie można sfinansować niezbędne procedury, dzięki którym szanse zna całkowite wyzdrowienie z pewnością rosną. Ubezpieczenie zdrowotne może pomóc w lepszej organizacji codziennego życia, a w przypadku leczenia urazów ubezpieczony może liczyć na dodatkowe świadczenie, które będzie wypłacane jeśli po zakończeniu leczenia i rehabilitacji pacjent nie odzyska poprzedniej sprawności. Lepiej zatem przewidzieć chorobę i zabezpieczyć najbliższych przed finansowymi konsekwencjami choroby.