Skip to content Skip to footer

Wzór karty przekazania odpadu

Karta przekazania odpadu składa się z kilku sekcji, w których umieszcza są główne informacje dotyczące danego przedsiębiorstwa oraz rodzaju odpadów, jakie są przekazywane. Ze względu na wprowadzone zmiany, od 1 maja 2019 roku obowiązuje tzw. nowy wzór karty przekazania odpadu.

Dobrze uzupełniona karta przekazania odpadu

Wzór karty przekazania odpadu w nowej formie dostępny jest w internecie, dzięki czemu też w szybki sposób możemy sprawdzić, co konkretnie się zmieniło w porównaniu do wersji starej, a także możemy zapoznać się, jak konkretnie należy uzupełnić daną kartę przekazania odpadu. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ błędnie uzupełnianie tego typu kart może wiązać się z karami finansowymi.

Karta przekazania odpadu krok po kroku

We wzorze karty przekazania odpadu znajdziemy kilka sekcji, które należy wypełnić podczas gospodarowania odpadami. Wszystkie z nich są szczegółowo opisane, dzięki czemu też nie powinniśmy mieć problemów z uzupełnianiem karty. Z najważniejszych elementów karty przekazania odpadu należy wspomnieć, że numer karty przekazania odpadu nadaje posiadacz odpadów, który to dane odpady przekazuje. Co więcej przepisy prawa nie narzucają, jaki format ma mieć nadany numer, w związku z czym często stosuje się format, który zawiera kod odpadu oraz datę operacji. Każda karta przekazania odpadu zawsze musi zawierać rok kalendarzowy, w którym dane odpady są generowane.

Posiadacz odpadów i transportujący odpady

Wzór karty przekazania odpadu zawiera także informacje dotyczące posiadacza odpadu oraz osoby transportującej odpady. W przypadku posiadacza odpadów należy podać jego imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przekazującego dane odpady. Tu też uzupełnia się dane adresowe posiadacza odpadów lub dane siedziby jego firmy. W przypadku osoby transportujący odpady również podaje się jej imię i nazwisko lub nazwę podmiotu transportującego odpady, a także adres zamieszkania lub siedziby firmy. Co więcej, warto sprawdzić w danym rejestrze BDO, czy dany podmiot posiada zezwolenie na transport odpadów. W przypadku, kiedy odpady transportowane są przez więcej niż jednego transportującego, wówczas w rubrykach należy podać dane i podpisy wszystkich transportujących odpady, z zachowanie, odpowiedniej kolejności.

Wzór karty przekazania odpadów a przyjmujący odpady

Karta przekazania odpadu zawiera informacje dotyczące przekazującego odpady. Tu podaje się imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu, który przyjmuje odpowiedzialność za dane odpady.