Skip to content Skip to footer

Zastosowanie systemów odwróconej osmozy

Systemy odwróconej osmozy stają się coraz popularniejszymi urządzeniami uzdatniającymi roztwory. Dzięki nim możliwe jest bardzo efektywne i skuteczne oczyszczenie wody, przez co zaczyna ona nadawać się do wykorzystania w wielu celach.

Działanie filtracyjne

Odwrócona osmoza to metoda filtracji membranowej, która usuwa wiele typów dużych cząsteczek i jonów z roztworów, wykorzystując ciśnienie roztworu po jednej stronie membrany. W rezultacie możliwe jest uzyskanie czystego roztworu po drugiej stronie.

W normalnym procesie osmozy rozpuszczalnik naturalnie przemieszcza się z obszaru o niskiej zawartości substancji rozpuszczonych (wysoki potencjał wodny) poprzez membranę do obszaru o wysokiej zawartości substancji rozpuszczonej (niski potencjał wodny).

Proces membranowy

Ruch czystego rozpuszczalnika w celu wyrównywania stężenia substancji rozpuszczonych po każdej stronie membrany powoduje ciśnienie osmotyczne. Zastosowanie zewnętrznego ciśnienia w celu odwrócenia naturalnego przepływu czystego rozpuszczalnika jest więc odwrotną osmozą.

Proces ten jest podobny do innych zastosowań technologii membranowej. Istnieją jednak istotne różnice między osmozą odwrotną a filtracją. Przeważający mechanizm usuwania w filtracji membranowej jest naprężony lub wykluczony, więc proces ten może teoretycznie osiągnąć doskonałe wykluczenie cząstek, niezależnie od parametrów operacyjnych, takich jak ciśnienie i stężenie.

Zastosowanie odwróconej osmozy

Odwrócona osmoza wymaga mechanizmu dyfuzyjnego, ponieważ wydajność rozdzielania zależy od stężenia rozpuszczonego, ciśnienia i szybkości przepływu wody. Odwrócona osmoza jest najbardziej znana ze względu na jej zastosowanie w oczyszczaniu wody pitnej z wody morskiej, usuwaniu soli i innych substancji z cząsteczek wody.

Wydajność filtra wody odwróconej osmozy zależy od ciśnienia wody wchodzącego do systemu i temperatury tej wody. Membrany są testowane przy określonym ciśnieniu i w konkretnej temperaturze. Dla każdej zmiany przyrhttp://kodżak.pl/wp-admin/post.php?post=83&action=trash&_wpnonce=2b09bec96eostowej w obydwu zmiennych wydajność membrany zmienia się.

Uzdatnianie wody

Proces odwróconej osmozy może usunąć z wody z kranu mnóstwo organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń.Systemy tego typu specjalizują się w usuwaniu smaku i zapachu chloru, rdzy, osadów

System odwróconej osmozy znajduje swoje zastosowanie także łagodzeniu powszechnych obaw dotyczących wody pitnej poprzez zmniejszenie lub całkowite usunięcie arsenu, azbestu, chromu, fluoru, ołowiu, rtęci, lotnych związków organicznych, THM, giardii i kryptosporidium.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Rosmosis