Skip to content Skip to footer

Aktywatory nowotworów skóry

Nowotwory skóry zaliczane są do jednej z najliczniejszych grup wszystkich rodzajów nowotworów. Wśród niezwykle znanych nowotworów skóry wymienia się m.in. tzw. czerniaka. Czerniak to niestety też ten nowotwór, który kojarzony jest z bardzo wysoką umieralnością.

Główne czynniki wpływające na rozwój nowotworów skóry

Wśród głównych czynników towarzyszących rozwojowi nowotworów skóry wymienia się przede wszystkim czynniki fizyczne, chemiczne, mechaniczne i biologiczne. I choć rozwój nowotworów zwykle kojarzony jest z tego typu czynnikami, to jednak nie należy zapominać, że nie małe znaczenie mają także typowe czynniki osobnicze. Tu warto wspomnieć o fototypie skóry. Na nowotwory skóry zdecydowanie bardziej narażone są osoby z tzw. I lub II grupy (I lub II fototyp skóry), czyli osoby o włosach blond lub rudych, z licznymi piegami i niebieskimi oczami). No rozwój tej choroby skóry wpływa również typ barwnika, a także wiek osoby (im jest ona starsza, tym częściej diagnozuje się nowotwory skóry). Nie bez znaczenia jest także system immunologiczny, czyli ogólna odporność organizmu.

Czynniki środowiskowe a nowotwory skóry

Wśród wielu znaczących czynników, na prowadzenie w przypadku indukowania nowotworów skóry wysuwa się promieniowanie UV (promieniowanie ultrafioletowe). Tu ogromne znaczenie mafrakcja UVB, ponieważ to ona jest pochłaniana przez DNA keratynocytów (komórek skóry), co w konsekwencji powoduje np. liczne mutacje i transformację nowotworową komórek. Podobnie jak promienie słoneczne działa też opalanie się sztucznie emitowanym promieniowaniem-w solariach. Na rozwój nowotworów skóry wpływ mają również niektóre czynniki fizyczne czy biologiczne (np. dziedziczna zachorowalność), jednakże jako głównego sprawcę tej choroby wciąż wymienia się promieniowanie słoneczne.

Inne czynniki pro-nowotworowe

Wśród czynników mających wpływ na rozwój nowotworów (nie tylko tych skóry) wymienia się np. czynniki biologiczne. Głównym czynnikiem biologicznym są wirusy z grupy HPV (tzw. wirus brodawczaka ludzkiego). Wśród czynników chemicznych podaje się arsen, pochodne węglowodorów aromatycznych, a także promieniowanie jonizujące czy nawet stosowanie leków immunosupresyjnych. Znaczenie mają także środki światło-uczulające czy nawet przewlekłe drażnienie skóry, urazy skóry, blizny itp.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z Dermokliniki