Skip to content Skip to footer

Czym jest system andon?

Sprawne wykrywanie i niwelowanie problemów na linii produkcyjnej to podstawa poprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego. Aby usprawnić ten proces, warto zastanowić się nad wprowadzeniem pewnych usprawnień. Jednym z takich rozwiązań jest system Andon.

Czym jest ten system?

Słowo „andon” oznacza z języka japońskiego „sygnalizator”. Jest to system, który stanowi jedną ze składowych systemu produkcyjnego Toyoty. Technika ma za zadanie umożliwienie operatorom natychmiastowego zasygnalizowania pojawiającego się błędu czy niezgodności. Jako System Andon, wykorzystywana jest sygnalizacja świetlna. W zależności od charakteru produkcji danego przedsiębiorstwa (produkcja gniazdowa lub liniowa) system ten może przyjąć różną formę.

Jak wyglądają obecnie systemy Andon?

W początkowym okresie rozwijania technologii systemów Andon, polegały one na tym, iż operator na swoim stanowisku pracy pociągał za sznurek powodując zaświecenie lampki o odpowiednim kolorze. Lampka koloru pomarańczowego oznaczała, iż powstały defekt nie jest klasyfikowany jako niezgodność, jednak może świadczyć o pewnym rozregulowaniu pewnej stacji lub pojawieniu się komponentów gorszej jakości.

Lampka koloru czerwonego oznacza, że powstały defekt jest niezgodnością, którą należy odrzucić. W tym momencie niezbędna jest interwencja osoby zarządzającej linią produkcyjną i podjęcie decyzji o działaniach, które należy przeprowadzić.

Technologia systemu Andon rozwijała się wraz z czasem. Obecnie stosowane systemy posiadają prócz sygnalizacji świetlnej, sygnał dźwiękowy. Pozwala to na dokładne i szybkie zidentyfikowanie miejsca, w którym coś się dzieje. Sygnały dźwiękowe powinny być indywidualne dla każdej linii produkcyjnej bądź gniazda produkcyjnego. Można próbować je różnicować w zależności od wykrytego problemu, jednakże należy pamiętać o zachowaniu umiaru, gdyż zbyt wiele różnorodnych sygnałów może prowadzić do zamieszania na hali produkcyjnej.

Zalety systemu Andon

Dzięki zastosowaniu systemu sygnalizacji problemów na linii produkcyjnej można zmniejszyć ryzyko powstania poważnych problemów na linii produkcyjnej, a nawet postojów. Dzięki sprawnemu reagowaniu na zaistniałe niezgodności można zmniejszyć czas postoju poszczególnych stacji roboczych oraz zwiększyć wydajność, czy OEE. Wcześniejsze wykrycie i zniwelowanie problemów spowoduje, że nie zostaną wyprodukowane części niezgodne. Jest zatem wiele powodów przemawiających za wdrożeniem systemu sygnalizacji.