Skip to content Skip to footer

Karta Przekazania Odpadów – kto wypełnia?

Polska jest importerem ogromnej ilości odpadów nie tylko z Europy, ale także z Ameryki i Afryki. Efektem tego są legalne lub mniej legalne składowiska odpadów. Ich utylizacja jest całkiem dobrym biznesem ze względu na dopłaty środowiskowe, ale wiele firm idzie na skróty i nie legalizuje wysypisk lub je podpala. W porównaniu z karami zyski są ogromne.

Walka z nielegalnymi wysypiskami

Receptą na walkę z nielegalnymi wysypiskami ma być uszczelnienie obrotu odpadami. Służyć temu ma rozporządzenie MOŚ z 25 kwietnia 2019 r. oraz przygotowywana nowelizacja o ewidencji odpadów.

Od 1 maja 2019 r. wszystkie podmioty gospodarcze produkujące odpady mają obowiązek rejestracji w BDO, czyli elektronicznej bazie danych odpadowych. Obowiązek ten dotyczy firm produkujących odpady, firm transportujących oraz firm składujących i dokonujących segregacji i recyklingu. Wpis do rejestru nakłada na firmę obowiązek wypełniania

Kart Przekazania Odpadów.

Niektóre firmy z racji obowiązków ustawowych są automatycznie wpisywane w rejestr BDO. To przede wszystkim firmy dokonujące importu odpadów, ale także firmy elektroniczne, stacje benzynowe, firmy z sektora medycznego.

Pozostałe podmioty zobowiązane są do wpisu pod warunkiem wytwarzania odpadów, mogą być to firmy budowlane, firmy usługowe o różnym profilu działalności, a nawet sklepy oferujące opakowania foliowe.

Karta Przekazania Odpadów

To obowiązkowy dokument sporządzany przez przedsiębiorcę w przypadku wytwarzania odpadów i przekazywania ich do składowania. Karty umożliwiają kontrolę prawidłowej gospodarki odpadami i odpowiedniego ich składowania.

Każdy przedsiębiorca dla własnego bezpieczeństwa powinien rzetelnie wypełnić KPO, dzięki temu będzie mógł udowodnić, odpady przekazał uprawnionym firmom.

Wzór karty przekazania odpadu od maja 2019 r. uległ niewielkiemu uproszczeniu, ale jego wypełnienie i tak zajmuje trochę czasu.

W karcie trzeba wypełnić wszystkie pola dotyczące danych firmowych firmy przekazującej, transportującej i odbierającej odpady. Szczególną uwagę należy zwrócić na numer rejestracyjny w BDO (pomyłka może drogo kosztować), kod i rodzaj odpadów oraz ich wagę podawaną w megagramach. 1 megagram to popularna tona, w przypadku bardzo małej ilości odpadów ich wagę zaokrągla się do 1 kg.

Wzór Karty Przekazania Odpadu należy wypełnić w trzech egzemplarzach, każda z firm uczestniczących w przekazaniu odpadów dostaje po jednym egzemplarzu i potwierdza to podpisem i datą.

Jeśli jedna z firm nie jest zarejestrowana w BDO, to przedsiębiorca nie musi sporządzać wzoru Karty Przekazania Odpadu.