Skip to content Skip to footer

Optymalizacja kosztów odprowadzania przydomowych ścieków

Każde gospodarstwo domowe produkuje codziennie pewną ilość ścieków będących efektem korzystania z toalety, umywalki, zlewu w kuchni, wanny itp. Ścieki te są szkodliwe dla organizmu, dlatego nie mogą być gromadzone w domu w żadnej postaci. Muszą być natychmiast odprowadzane do kanalizacji – miejskiej lub gminnej. Nie zawsze jest to możliwe.

Gdy nie można podłączyć się do kanalizacji

W niektórych przypadkach niemożliwe jest korzystanie z sieci kanalizacyjnej miejskiej ani gminnej. Sieć ta działa na zasadzie zlewki z systemem grawitacyjnym. Zbiera ścieki z poszczególnych gospodarstw i na zasadzie grawitacji odprowadza je do systemów kanalizacji, a następnie przewodzi do oczyszczalni. W niektórych przypadkach przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe. Na przykład, gdy wybudujemy dom na pustkowiu, skąd daleko jest do przyłącza kanalizacyjnego, i poprowadzenie rur byłoby szalenie kosztowne. Lub wtedy gdy ukształtowanie terenu uniemożliwia funkcjonowanie grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków. Wtedy pozostają przydomowe przepompownie ścieków lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Przepompownie ścieków – jak działają

Przydomowa przepompownia ścieków działa na zasadzie tłoczni. Ma ona za zadanie tłoczyć zebrane z gospodarstwa domowego ścieki do zbiornika przepompowni, a stamtąd do zbiorczych kolektorów sieci kanalizacyjnej gminnej. Takie rozwiązanie umożliwia przekroczenie bariery grawitacyjnej oraz ułatwia odprowadzanie ścieków bez budowania przydomowej oczyszczalni. Przydomowe przepompownie ścieków to niewielkie studzienki mocowane w gruncie. Ich kształt i budowa mają za zadanie stabilnie trzymać się w gruncie, uniemożliwiać niszczenie konstrukcji oraz zapewniać bezawaryjną pracę tłoczni.

Ekologiczna przydomowa oczyszczalnia

Przydomowe oczyszczalnie ścieków cieszą się dużym powodzeniem na terenach mało zurbanizowanych, w których zachodzi konieczność samodzielnego zorganizowania sobie systemu odprowadzania ścieków. Działa ona na zasadzie szamba, do którego zlewane są ścieki z gospodarstwa domowego. Następnie ścieki są filtrowane, a odzyskana woda odprowadzana do wód gruntowych. Natomiast organiczne cząstki są neutralizowane przez bakterie. Do obowiązków właściciela takiej oczyszczalni należy regularne zaopatrywanie oczyszczalni w drobnoustroje rozkładające martwą materię organiczną. Dzięki temu oczyszczalnia ma szansę funkcjonować sprawnie i bez szkody dla środowiska, ponieważ w całości działa ona ekologicznie, wykorzystując prawa natury do oczyszczania ścieków.

Więcej na stronie https://www.oczyszczalnie-metalbud.pl/przepompownie-sciekow