Skip to content Skip to footer

Czy psychoterapia jest skuteczna?

Psychoterapia jest jedną ze współcześnie stosowanych metod, jakimi posługują się psychologia i psychiatria. Metoda ta pozwala na długofalową i rozciągniętą w czasie pracę, która przynosi trwałe i pozytywne efekty osobom potrzebującym pomocy. Warto zatem zastanowić się nad faktyczną skutecznością psychoterapii.

Na czym polega psychoterapia?

Dzisiejsza psychoterapia jest metodą terapeutyczną, która swoje korzenie ma w wielu dziedzinach i nurtach psychologii i psychiatrii. Najczęściej kojarzona jest z Freudem i jego następcami, aczkolwiek nie jest to jej pełen obraz. Tak samo jak inne metody pracy terapeutycznej, psychoterapia w Gliwicach czerpie pełnymi garściami z całego spektrum osiągnięć współczesnej nauki związanej z psychiką człowieka.

Psychoterapia nie jest zdecydowanie metodą szybką. Należy ona do terapii, które w poszukiwaniu źródeł problemów i ich potencjalnych rozwiązań zapuszczają się nie raz bardzo głęboko, często do odległych wspomnień. Proces terapeutyczny może zatem ciągnąć się miesiącami, a nawet latami. Należy zatem przede wszystkim zadać pytanie o skuteczność psychoterapii w Gliwicach?

Czy psychoterapia jest skuteczna?

Dane statystyczne pokazują, że zdecydowanie tak, choć to, jakie korzyści z niej odniesiemy zależy od dwóch osób. Pierwszą z nich jest terapeuta, jego wiedza i umiejętności. Należy pamiętać, że każdy rodzaj terapii jest pracą taką samą, jak każda inna. Umiejętności osoby ją wykonującej zawsze przekładają się na osiągane wyniki.

Drugą z tych osób jesteśmy my sami. Psychoterapia jest metodą wymagającą ogromnego stopnia zaangażowania. Aktywny udział w sesjach psychoterapeutycznych i samodzielna praca w codziennym życiu są warunkami koniecznymi osiągnięcia sukcesu. Wiedza, jaką mamy obecnie wskazuje jednak wyraźnie, że praca taka zawsze owocuje i często pozwala na znaczną poprawę jakości życia.

Ile kosztuje psychoterapia w Gliwicach?

Doświadczenie pokazuje, że psychoterapia nie jest tania. Wymaga ona nie tylko wspomnianego wcześniej zaangażowania osobistego. Najczęściej konieczne jest również zaangażowanie finansowe. Sesja terapeutyczna może kosztować od kilkudziesięciu, do nawet kilkuset złotych, a dla osiągnięcia trwałych rezultatów sesji takich potrzeba najczęściej wiele.

Oczywiście istnieje możliwość uzyskania dostępu do psychoterapii w ramach standardowego ubezpieczenia. W praktyce jednak długość oczekiwania na swoją kolej, a także warunki, jakie trzeba spełnić uniemożliwiają wielu osobom takie rozwiązanie.