Skip to content Skip to footer

Czym jest faktura uproszczona?

Faktura jest dokumentem wystawianym przez przedsiębiorców i stanowi ona potwierdzenie sprzedaży produktu lub usługi. Co ważne, wyróżnić można kilka rodzajów faktur. Wśród nich wymienić można m.in. właśnie fakturę uproszczoną. Czym jest ten rodzaj faktury, z jakich elementów się składa i kiedy jest wystawiana?

Co to jest faktura uproszczona?

Faktura uproszczona jest dokumentem księgowym, który może być wystawiany w przypadku sprzedaży produktu lub usługi na kwotę nieprzekraczającą 450 zł brutto lub 100 euro brutto. Fakturę uproszczoną wystawić może każdy przedsiębiorca będący podatnikiem podatku VAT. Mowa tu zarówno o podatniku czynnym, jak i biernym.

Co ważne, możliwość wystawienia faktury uproszczonej jest prawem podatnika, a nie jego obowiązkiem. Oznacza to, że jeśli kwota transakcji nie przekracza kwoty 450 zł brutto, to przedsiębiorca może wystawić fakturę tradycyjną. Jest to jego wybór.

Z jakich elementów składa się faktura uproszczona?

Każda prawidłowo wystawiona faktura uproszczona musi składać się z kilku konkretnych elementów. Przede wszystkim zawierać musi datę jej wystawienia oraz datę sprzedaży produktu lub usługi, a także swój kolejny numer. Dodatkowo na fakturze uproszczonej muszą znajdować się dane sprzedawcy i nabywcy wraz z numerami NIP. Ważne jest również, aby faktura uproszczona zawierała nazwę produktu lub usługi oraz kwotę należności.

To, co odróżnia fakturę uproszczoną od tradycyjnej, to dane, których zawierać nie musi. Mowa tu o szczegółowych danych nabywcy, o miarach i ilościach sprzedawanych produktów lub usług, o cenie jednostkowej, a także o stawce podatku, o sumie wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą i nieobjętą podatkiem oraz o kwocie podatku VAT od sumy wartości sprzedaży netto.

Kiedy nie można wystawić faktury uproszczonej?

Wiedzieć trzeba, że istnieją sytuacje, w których wystawienie faktury uproszczonej nie jest możliwe. Jest tak choćby w przypadku sprzedaży wysyłkowej. Nie jest to także możliwe w przypadku sprzedaży produktu lub usługi osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Dodatkowo faktura uproszczona nie może być wystawiona w sytuacji, w której podmiotem zobowiązanym do opłacenia podatku jest nabywca. Poza tym taka faktura nie może być oczywiście wystawiona, jeśli wartość transakcji przekracza 450 zł brutto lub 100 euro brutto.